EU projekti

Informacije o EU projektima

eu-kohezija-header

Naziv projekta: Jačanje međunarodne konkurentnosti poduzeća MODULAZ GROUP d.o.o. za proizvodnju kemijskih sredstava kroz predstavljanje njihovih proizvoda međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu

Kratki opis projekta: Poduzeće Modulaz Gropu d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.16.0149. u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Jačanje međunarodne konkurentnosti poduzeća MODULAZ GROUP d.o.o. za proizvodnju kemijskih sredstava kroz predstavljanje njihovih proizvoda međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020., temeljem Poziva „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova Faza 2“ referentne oznake KK.03.2.1.16. 

Cilj projekta: Cilj projekta je ojačana tržišna pozicija, povećana konkurentnost i vidljivost proizvoda poduzeća MODULAZ GROUP d.o.o. sudjelovanjem poduzeća na međunarodnim sajmovima

Očekivani rezultati projekta: 

R1. poduzeće izlagalo na međunarodnim sajmovima 

R2. Izrađen dokument „Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište“

R3. Projekt proveden u planiranim rokovima i s planiranim resursima

R4. Osigurano informiranje i vidljivost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 942.000,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 787.737,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 13.11.2018.-13.12.2022. 

Kontakt osoba za više informacija: Miroslav Sulejmani, direktor (e-mail: miro@alfacar.hr)

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779 .

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika MODULAZ GROUP d.o.o.

 

eu-kohezija-header

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti ulaganjem u tehnološki naprednu proizvodnju i digitalizaciju poslovnih procesa

Kratak opis projekta: Projekt je sufinanciran  sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020., temeljem Poziva „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju “ referentne oznake KK.11.1.1.01. 

Projekt „Jačanje konkurentnosti ulaganjem u tehnološki naprednu proizvodnju i digitalizaciju poslovnih procesa“ provodi se s ciljem osiguranja tehnološki napredne proizvodnje, povećanja proizvodnje i prodaje, povećanja izvoza te očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta. Navedeno se postiže kao rezultat ulaganja u digitalnu tehnologiju te uvođenje inovativnog poslovnog modela kroz ulaganje u opremu, strojeve i programska rješenja.

Cilj projekta: Ojačati poziciju poduzeća Modulaz Group d.o.o. na tržištu te odgovoriti na potrebe tržišta kroz optimizaciju proizvodnih i poslovnih procesa a pritom i smanjiti negativni utjecaj na okoliš i osigurati učinkovitije korištenje resursa u proizvodnji.

Rezultati projekta: 

R1. Pripremljen projektni prijedlog na Poziv „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

R2. Nabavljena oprema i strojevi za digitalizaciju proizvodnog procesa

R3. Nabavljena programska rješenja za digitalizaciju poslovnih procesa

PM Projekt proveden u planiranim rokovima i s planiranim resursima

V Osigurano informiranje i vidljivost projekta financiranog sredstvima ESI fondova

Oznaka projekta: KK.11.1.1.01.0452

Ukupna vrijednost projekta: 20.688.950,00 HRK / 2.745.895,55 EUR

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 7.499.570,00 HRK / 995.363,99 EUR

Razdoblje provedbe projekta: od 31.05.2021. do 31.12.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Miroslav Sulejmani, direktor ( e-mail: miro@alfacar.hr)

 

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779 

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika MODULAZ GROUP d.o.o.